Teosofisk Center Fyn

En forening, der tager udgangspunkt i den tidløse visdom, udtrykt gennem despirituelle traditioner, som har præget alle kulturer.

En forening med fokus på esoterisk filosofi og psykologi, der giver udsyn og åndelige livsværdier til hverdagen.

Det teosofiske livssyn er en helt igennem udogmatisk og universel livsindstilling, der hviler på holistiske værdier, humanistiske principper og en praktisk orienteret spiritualitet, der sætter visdom og medfølelse i centrum.

Teosofien er en lære, der frit inviterer enhver interesseret til studier og selv- stændig tilegnelse i et åbent fællesskab, og Teosofisk Forening Fyn danner netop rammen om et åbent fællesskab for åndeligt søgende mennesker.

Foreningen er i fortsat udvikling og har siden 1999 haft en lang række aktiviteter. Foreningens formål er at formidle teosofien, også kaldet den esoteriske lære og dens mange udtryksformer, og at udvikle et fællesskab, der hviler på medmenneskelighed og åndelig visdom.

Alle foreningens aktiviteter sigter derfor mod at levendegøre den åndelige visdom på en tidsaktuel og vedkommende måde. Gennem kurser, foredrag, fællesmeditationer m.m. udbreder vi kendskabet til teosofien, idet vi lader os inspirere af og samarbejder med ligesindede grupper.

Teosofisk Center Fyns 3 hovedformål er:

1) At arbejde for menneskehedens universelle broderskab uden hensyn til race, tro, køn eller samfundsstilling,

2) At inspirere til studier af videnskabelige og kulturelle strømninger ud fra en esoterisk synsvinkel.

3) At opmuntre til studier af naturens skjulte love og menneskets åndelige natur

Teosofisk Center var aktivt fra 1999 til 2012 med foredrag og kurser.
I en del år har der kun været aktivitet en gang om måneden
hvor det handler om.
Solmeditation ved Fuldmåne.